Newton Fate2

Wangentalschlaufen

4,0 km, 5’11“km, Ø: 162bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: +20 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Wieder einmal

3.3 km, 5’07“km, Ø: 173bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: +18 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Schnelle Schlaufen

4,4 km, 4’55“km, Ø: 1174bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +8 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Bottigenmoos

5,2 km, 5’12“km, Ø: 160bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: 0 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Top Speed

4,4 km, 4’58“km, Ø: 164bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +5 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Unterführung Bodenweid

5,5 km, 5’01“km, Ø: 171bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +4 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Bodenweid

5,1 km, 5’07“km, Ø: 162bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +6 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke
Read More...

Jungfrau Minimarathon 2019

4,2 km, 4’58“km, Ø: 177bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: +14 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Kleefeld

4,1 km, 5’03“km, Ø: 165bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +20 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Autobahnbrüggli

3,8 km, 5’09“km, Ø: 164bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +23 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Bachmätteli

4,5 km, 5’07“km, Ø: 162bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Bodenweid

5,1 km, 5’10“km, Ø: 161bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Zurück zum Motorhome

1,2 km, 4’51“km, Ø: 175bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

NATO Brücke und zurück

3,8 km, 4’58“km, Ø: 164bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Waldweg
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Autobahnbrüggli

3,7 km, 5’18“km, Ø: 158bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +14 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Neujahrstag 2019

3,9 km, 5’24“km, Ø: 154bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: +4 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Stephanstag

4,0 km, 5’18“km, Ø: 155bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: -1 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Genau 300 Kalorien weniger

3,9 km, 5’13“km, Ø: 166bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +18 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Kreisel nach Hause

0,8 km, 5’14“km, Ø: 156bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Eilmarsch

1,0 km, 8’40“km, Ø: 133bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Turnierstrasse - Hasler

1,0 km, 5’44“km, Ø: 172bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Waldweg
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Ried - Turnierstrasse

4,4 km, 5’03“km, Ø: 157bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +22 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Autobahnbrüggli

3,7 km, 5’19“km, Ø: 155bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +20 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Jungfrau Minimarathon 2018

4,2 km, 5’00“km, Ø: 174bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: +19 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Autobahnbrüggli

4,1 km, 5’12“km, Ø: 162bpm

Wetter: Bewölkt
Temperatur: +18 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...

Nach der Arbeit

3,4 km, 5’12“km, Ø: 164bpm

Wetter: Heiter
Temperatur: +17 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke
Read More...

Um die Bümplizerchilbi herum

4,5 km, 5’18“km, Ø: 165bpm

Wetter: Sonnig
Temperatur: +26 Grad
Bodenbelag: Asphalt
Laufschuhe: Newton Fate2

Laufstrecke Read More...